"Đó là mong muốn của Harold rằng anh ta nên được chôn cất bên cạnh vợ mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đó là mong muốn của Harold rằng anh ta nên được chôn cất bên cạnh vợ mình." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là mong muốn của Harold rằng anh ta nên được chôn cất bên cạnh vợ mình." câu này tiếng anh dịch: It was Harold's desire that he should be buried next to his wife.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login