"Bộ trưởng trốn tránh câu hỏi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bộ trưởng trốn tránh câu hỏi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ trưởng trốn tránh câu hỏi." tiếng anh dịch: The minister evaded the question .
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login