"Các chàng trai dường như đã băng lên." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Các chàng trai dường như đã băng lên." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chàng trai dường như đã băng lên." tiếng anh câu này là:The boys seemed to have ganged up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login