"NATO đe dọa hành động quyết liệt nếu các điều khoản của nó không được đáp ứng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "NATO đe dọa hành động quyết liệt nếu các điều khoản của nó không được đáp ứng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"NATO đe dọa hành động quyết liệt nếu các điều khoản của nó không được đáp ứng." dịch câu này sang tiếng anh: NATO threatened drastic action if its terms were not met.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login