"Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy chỉ có 10% dân số tin tưởng chính phủ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy chỉ có 10% dân số tin tưởng chính phủ. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy chỉ có 10% dân số tin tưởng chính phủ." câu này tiếng anh là: Opinion polls suggest that only 10% of the population trusts the government.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login