"Cô vẫn độc thân cho đến cuối ngày." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô vẫn độc thân cho đến cuối ngày." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vẫn độc thân cho đến cuối ngày." câu này tiếng anh dịch: She remained single till the end of her days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login