"Tôi đã dành một tuần tại Kandersteg và có thể vui vẻ nán lại." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã dành một tuần tại Kandersteg và có thể vui vẻ nán lại." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã dành một tuần tại Kandersteg và có thể vui vẻ nán lại." câu này dịch sang tiếng anh là: I spent a week at Kandersteg and could happily have lingered on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login