"Tôi đã không ngủ được đêm qua." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi đã không ngủ được đêm qua." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã không ngủ được đêm qua." tiếng anh dịch: I didn't get a wink of sleep last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login