"Taylor rất phấn khích và đầy dự đoán trước viễn cảnh của chuyến đi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Taylor rất phấn khích và đầy dự đoán trước viễn cảnh của chuyến đi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Taylor rất phấn khích và đầy dự đoán trước viễn cảnh của chuyến đi." câu này dịch sang tiếng anh:Taylor was excited and full of anticipation at the prospect of the trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login