"Họ đã cho chúng tôi xem xét mọi thứ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Họ đã cho chúng tôi xem xét mọi thứ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã cho chúng tôi xem xét mọi thứ." tiếng anh dịch: They showed us every consideration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login