"Tôi không thể hiểu một từ tiếng Nga." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi không thể hiểu một từ tiếng Nga." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể hiểu một từ tiếng Nga." dịch sang tiếng anh: I can't understand a word of Russian.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login