"Tôi phủi bụi khỏi áo khoác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi phủi bụi khỏi áo khoác." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi phủi bụi khỏi áo khoác." câu này dịch sang tiếng anh là: I flicked the dust off my coat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login