"Đá lăn xuống đồi bằng trọng lực." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đá lăn xuống đồi bằng trọng lực." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đá lăn xuống đồi bằng trọng lực." dịch sang tiếng anh: The stone rolled down the hill by gravity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login