"Tôi cần lời khuyên khách quan từ một người không có rìu để mài." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi cần lời khuyên khách quan từ một người không có rìu để mài. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cần lời khuyên khách quan từ một người không có rìu để mài." câu này tiếng anh là: I need objective advice from someone with no axe to grind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login