"Lấy chủ và làm 20 bản vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Lấy chủ và làm 20 bản vào ngày mai." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lấy chủ và làm 20 bản vào ngày mai." dịch sang tiếng anh là: Take the master and make 20 copies by tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login