"Nước đang đập và khuấy tung dưới chân vịt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nước đang đập và khuấy tung dưới chân vịt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước đang đập và khuấy tung dưới chân vịt." tiếng anh câu này dịch: The water was thrashing and churning about under the propellers.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.