"John bỏ hai cục đường vào cà phê của mình." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "John bỏ hai cục đường vào cà phê của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John bỏ hai cục đường vào cà phê của mình." dịch câu này sang tiếng anh: John dropped two lumps of sugar into his coffee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login