"Cô trở thành một người ẩn dật sau khi hai đứa con trai bị sát hại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô trở thành một người ẩn dật sau khi hai đứa con trai bị sát hại." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô trở thành một người ẩn dật sau khi hai đứa con trai bị sát hại." dịch câu này sang tiếng anh là: She became a recluse after her two sons were murdered.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login