"Đó là một bữa tiệc thật sự." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó là một bữa tiệc thật sự." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một bữa tiệc thật sự." dịch sang tiếng anh: It was a veritable feast.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login