"Tôi kiếm sống tốt. Tôi không thể phàn nàn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi kiếm sống tốt. Tôi không thể phàn nàn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi kiếm sống tốt. Tôi không thể phàn nàn." dịch câu này sang tiếng anh: I make a good living. I can't complain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login