"Bạn có đến nhà của Jo vào ngày thứ sáu không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn có đến nhà của Jo vào ngày thứ sáu không?" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có đến nhà của Jo vào ngày thứ sáu không?" tiếng anh là: Are you coming to Jo's house-warming on Friday?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login