"Giải thưởng được trao cho thành tựu đáng chú ý hoặc dễ thấy trong khoa học." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Giải thưởng được trao cho thành tựu đáng chú ý hoặc dễ thấy trong khoa học." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giải thưởng được trao cho thành tựu đáng chú ý hoặc dễ thấy trong khoa học." tiếng anh dịch: The award is given for notable or conspicuous achievement in science.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login