"Đây là một cuốn sách tôi chân thành giới thiệu cho tất cả những người đi bộ trên đồi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đây là một cuốn sách tôi chân thành giới thiệu cho tất cả những người đi bộ trên đồi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một cuốn sách tôi chân thành giới thiệu cho tất cả những người đi bộ trên đồi." dịch sang tiếng anh: This is a book I heartily recommend to all hill walkers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login