"Tôi đã có ít thời gian quý báu để đọc." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi đã có ít thời gian quý báu để đọc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có ít thời gian quý báu để đọc." tiếng anh câu này là:I had precious little time for reading.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login