"Đây là một sự vi phạm rõ ràng của Hiệp định thương mại năm 1994." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đây là một sự vi phạm rõ ràng của Hiệp định thương mại năm 1994. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một sự vi phạm rõ ràng của Hiệp định thương mại năm 1994." câu này tiếng anh là: This was a clear breach of the 1994 Trade Agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login