"Đứa trẻ nhìn người lạ với sự ngờ vực." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đứa trẻ nhìn người lạ với sự ngờ vực." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đứa trẻ nhìn người lạ với sự ngờ vực." dịch sang tiếng anh: The child looked at the stranger with distrust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login