"Tôi là một trăm phần trăm đồng ý với bạn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi là một trăm phần trăm đồng ý với bạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi là một trăm phần trăm đồng ý với bạn." dịch câu này sang tiếng anh là: I am a hundred percent in agreement with you.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.