"Kiểm tra chính tả tài liệu của bạn thêm thời gian cho quá trình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Kiểm tra chính tả tài liệu của bạn thêm thời gian cho quá trình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm tra chính tả tài liệu của bạn thêm thời gian cho quá trình." câu này dịch sang tiếng anh là: Spell-checking your document adds time to the process.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login