"Trò chơi đã bị hủy vì mưa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Trò chơi đã bị hủy vì mưa." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trò chơi đã bị hủy vì mưa." tiếng anh là: The game was cancelled because of the rain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login