"Có một cái gì đó khác tôi muốn nói về là tốt." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Có một cái gì đó khác tôi muốn nói về là tốt." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một cái gì đó khác tôi muốn nói về là tốt." dịch sang tiếng anh: There's something else I'd like to talk about as well.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login