"Có bài viết nào cho tôi hôm nay không?" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Có bài viết nào cho tôi hôm nay không?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có bài viết nào cho tôi hôm nay không?" dịch câu này sang tiếng anh: Was there any post for me today?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login