"Thủ tướng đã can thiệp cá nhân." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Thủ tướng đã can thiệp cá nhân. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thủ tướng đã can thiệp cá nhân." câu này tiếng anh là: The Prime Minister has intervened personally.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login