"Câu lạc bộ loại phụ nữ khỏi thành viên." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Câu lạc bộ loại phụ nữ khỏi thành viên." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ loại phụ nữ khỏi thành viên." câu này dịch sang tiếng anh:The club excluded women from membership.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login