"Chúng ta nên xem xét tất cả các biến khi chúng ta lập kế hoạch." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng ta nên xem xét tất cả các biến khi chúng ta lập kế hoạch." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta nên xem xét tất cả các biến khi chúng ta lập kế hoạch." tiếng anh là: We should take all the variables into account when we make a plan.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login