"Những nếp nhăn đầu tiên của tuổi bắt đầu xuất hiện quanh mắt cô." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Những nếp nhăn đầu tiên của tuổi bắt đầu xuất hiện quanh mắt cô." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những nếp nhăn đầu tiên của tuổi bắt đầu xuất hiện quanh mắt cô." tiếng anh câu này là:The first crinkles of age were beginning to appear round her eyes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login