"Sẽ có một cuộc gặp gỡ và chào đón sau chương trình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sẽ có một cuộc gặp gỡ và chào đón sau chương trình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ có một cuộc gặp gỡ và chào đón sau chương trình." tiếng anh câu này dịch: There will be a meet-and-greet after the show.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login