"Bức tượng được gắn trên một cơ sở đá cẩm thạch." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bức tượng được gắn trên một cơ sở đá cẩm thạch. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức tượng được gắn trên một cơ sở đá cẩm thạch." câu này tiếng anh là: The statue was mounted on a marble base.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login