"Những chiếc xe tải cũ được bán như kim loại phế liệu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Những chiếc xe tải cũ được bán như kim loại phế liệu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiếc xe tải cũ được bán như kim loại phế liệu." câu này tiếng anh dịch: The old trucks were sold as scrap metal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login