"Tôi đã xem một chương trình riêng tư của bộ phim." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã xem một chương trình riêng tư của bộ phim." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã xem một chương trình riêng tư của bộ phim." câu này dịch sang tiếng anh là: I saw a private showing of the film.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.