"Nhà thờ hoàn thành một chức năng xã hội có giá trị." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nhà thờ hoàn thành một chức năng xã hội có giá trị." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà thờ hoàn thành một chức năng xã hội có giá trị." dịch sang tiếng anh: The church fulfils a valuable social function.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login