"Tôi đã ở đây chỉ hơn một tháng mười hai." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đã ở đây chỉ hơn một tháng mười hai." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã ở đây chỉ hơn một tháng mười hai." tiếng anh câu này dịch: I've been here just over a twelvemonth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login