"Jack về nhà với một mũi máu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Jack về nhà với một mũi máu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jack về nhà với một mũi máu." dịch câu này sang tiếng anh: Jack came home with a bloody nose.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login