"Chúng tôi dựa vào bạn bè của chúng tôi khi chúng tôi gặp khó khăn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng tôi dựa vào bạn bè của chúng tôi khi chúng tôi gặp khó khăn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi dựa vào bạn bè của chúng tôi khi chúng tôi gặp khó khăn." dịch câu này sang tiếng anh là: We lean on our friends when we are in trouble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login