"Mái nhà đã sụp đổ từ lâu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Mái nhà đã sụp đổ từ lâu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mái nhà đã sụp đổ từ lâu." dịch sang tiếng anh là: The roof had collapsed long ago.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login