"Tôi đồng ý với bạn một trăm phần trăm." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đồng ý với bạn một trăm phần trăm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đồng ý với bạn một trăm phần trăm." dịch câu này sang tiếng anh: I agree with you a hundred percent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login