"Hai năm làm việc chăm chỉ đã đi thẳng xuống cái hố." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Hai năm làm việc chăm chỉ đã đi thẳng xuống cái hố." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai năm làm việc chăm chỉ đã đi thẳng xuống cái hố." câu này tiếng anh dịch: Two years of hard work went right down the plughole.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login