"Làm cho mình một ưu tiên và chắc chắn rằng bạn có một chút thời gian cho chính mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Làm cho mình một ưu tiên và chắc chắn rằng bạn có một chút thời gian cho chính mình. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm cho mình một ưu tiên và chắc chắn rằng bạn có một chút thời gian cho chính mình." câu này tiếng anh là: Do yourself a favour and make sure you get some time to yourself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login