"Việc không tiết lộ tất cả các thay đổi có liên quan có thể làm mất hiệu lực chính sách của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Việc không tiết lộ tất cả các thay đổi có liên quan có thể làm mất hiệu lực chính sách của bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc không tiết lộ tất cả các thay đổi có liên quan có thể làm mất hiệu lực chính sách của bạn." câu này tiếng anh dịch: Failure to disclose all relevant changes may invalidate your policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login