"Một chiếc xe nhỏ hơn sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một chiếc xe nhỏ hơn sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chiếc xe nhỏ hơn sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn." câu này dịch sang tiếng anh là: A smaller vehicle will consume less fuel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login