"Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt." câu này dịch sang tiếng anh:All payments shall be made in cash.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login